Névadónk - Montenuovo Nándor

 montenuovo1_kép

Montenuovo Nándor herceg, felsőházi tag, császári és királyi kamarás, titkos tanácsos, számos országos és helyi érdekeltségű gazdasági-pénzügyi szervezet elnöke vagy igazgatósági tagja. Az első világháborút kezdetektől végigharcoló, több ízben kitüntetett huszártiszt, egy magyar-osztrák viszonylatban mintegy húszezer holdas birtok örököse, kinek ereiben osztrák-német főúri vér folyt. Felesége erdélyi bárónő. Egyik távoli oldalági ősében Batthyány Ádámot, az 1687-es ún. „második mohácsi csata” hősét, a török elleni felszabadító harcok hírneves vezérét, másikban, dédnagyanyjában Mária Lujzát, Napóleon Bonaparte egykori hitvesét tisztelhette. Montenuovo Nándor herceg, élete nagy részét (1921-1944) Magyarországon, birtokai központjában, a németbólyimontenuovo2 másolata kastélyban töltötte.

„1941-ben magyar nyelvű polgári iskola nyitotta meg kapuit a településen. Létrejöttének elősegítése a herceg részéről több volt, mint a helyi művelődésért vállalt tett. Előző évben kezdte meg működését ugyanis Németbólyban a német nyelvű polgári iskola. Nem a központban, de nem kevés tanulóval. A magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény indítása nemzeti elkötelezettséget is tükrözött.” (Rózsás József: Egy baranyai arisztokrata a XX. századból)

A szerb megszállás pusztításai után uradalmát tisztikarára támaszkodva hatékonyan működő, országos viszonylatokat tekintve is számottevő eredményeket felmutató gazdasággá fejlesztette. Szenvedélyes vadász, máig közszájon forgó történetek melegszívű, segítőkész urasága, három leánygyermek édesapja, Ferenc József első udvarmesterének fia.

1888. május 29-én született Ausztriában, Margarethen am Moosban.

Meghalt 1951. május 2-án Magyarországon, Márianosztrán, Rákosi börtönkórházában. Földi maradványait csak mintegy másfél évtizeddel halála után helyezhették örök nyugalomra az akkor „szocialista község” címmel rendelkező és immár új nevet viselő településen, Bólyban. Utolsó útjára csak néhány „fanatikus” híve merte elkísérni.